Forskning og utvikling

Calanus® Oil

Calanus® Oil er en ny marin olje som blir utvunnet fra det marine krepsdyret raudåte, Calanus finmarchicus

English

Les flere artikler om Calanus® Oil

1. april 2019

Regjeringen åpner for kommersiell høsting av raudåte

15. november 2018

Olje fra krepsdyret Calanus finmarchicus kan øke insulinfølsomheten

28. august 2018

Omega-3 hjelper mot betennelser

13. august 2018

Tydelig betennelsesdempende effekt

15. juni 2018

Pressemelding Emisjon

24. april 2018

Får støtte fra Norges Forskningsråd og trapper opp forskningsaktiviteten

27. februar 2018

Calanus® Oil med i stor ADHD-studie

19. februar 2018

Vitenskapelig rådgiver til Calanus AS

30. januar 2018

Bærekraftig høsting av havets røde rubin

17. januar 2018

Prekliniske studier viser gunstige effekter på hjerte-karsystemet

4. januar 2018

Pressemelding Ny Mat-godkjenning i EU

24. november 2017

Calanus® Oil flytter grensene for omega-3

Unik kjemi gir andre biomedisinske effekter

Oljen er rik på omega-3 fettsyrene EPA, DHA og SDA bundet i voksestere (> 85 %), og har dermed en annen sammensetning enn for eksempel spiselige oljer basert på fisk og krill. Denne unike sammensetningen gjør også at produktet fordøyes på en annen måte og har andre eller mer fremtredende effekter på interessante metabolske markører enn tradisjonelle omega-3- produkter. Nærmere kartlegging av biomedisinske og kliniske virkemekanismer og effekter av Calanus® Oil er sentrale tema for den løpende forsknings- og utviklingsaktiviteten i Calanus AS. 

I løpet av de siste årene har flere doktorgradsstudier vært gjennomført for å klarlegge biomedisinske effekter av Calanus® Oil ved bruk av en dyremodell. Denne er blitt utviklet ved å fôre mus med en høyfetts-diett (HFD), slik at musene over tid utvikler metabolske forstyrrelser som ligner på humane livsstilssykdommer som fedme, insulinresistens, diabetes og hjerte-kar sykdom. Se Professor Terje Larsen fortelle om sine prekliniske studier med Calanus® Oil.

Resultatene er svært oppløftende og viser at en liten tilsetning av Calanus® Oil til dietten reduserer produksjonen av proinflammatoriske markører i fettvev. Samtidig oppnås økt glukosetoleranse, økt aerob kapasitet, redusert deponering av skadelig bukfett, og redusert deponering av fett i leveren (Höper et al. 2013). De gunstige effektene av Calanus® Oil ble oppnådd uansett om oljen ble gitt før eller etter utvikling av fedme og glukoseintoleranse. I en oppfølgende studie viste forskerne at den bioaktive substansen i oljen kom fra voksester-fraksjonen (Höper et al. 2014). Tilsetting av en tilsvarende mengde fiskeolje (dvs. samme mengde av omega-3 fettsyrene EPA og DHA) ga en noe svakere effekt.  

Kliniske studier på mennesker

Det er blitt gjennomført kliniske studier med Calanus® Oil som kosttilskudd hos menneske, der hensikten var å kartlegge hhv. sikkerhet og biotilgjengelighet. En randomisert, dobbel-blindet, placebokontrollert studie ble gjennomført på 64 deltakere som fikk 2 g Calanus® Oil for en periode på ett år. Forsøket bekreftet at oljen var sikker til bruk hos menneske i den utprøvde dosen over ett år (Tande et al. 2016). I et randomisert crossover-forsøk ble 18 friske voksne forsøkspersoner gitt enten Calanus® Oil eller omega-3 legemiddelet Lovaza®. Dosen av av EPA og DHA gitt i form av Calanus® Oil var betydelig mindre enn den som ble gitt i form av Lovaza®, men likevel var økningen av EPA+DHA i blodplasma den samme i begge tilfeller (Cook et al. 2016). Det ble konkludert med at Calanus® Oil er en utmerket ny kilde til biotilgjengelig EPA og DHA hos menneske. 

Pilotstudier og fremtidige kliniske forsøk

Flere kliniske forsøk med Calanus® Oil til menneske pågår eller er under planlegging. Disse forsøkene er delvis et resultat av ønsker fra medisinske fagmiljøer om å prøve ut produktet, basert på en god sikkerhetsprofil og svært interessante biomedisinske funn, og delvis et resultat av at Calanus AS kartlegger nærmere hvordan selskapet skal satse på mer omfattende klinisk dokumentasjon med mål om å kunne få godkjent helsepåstander på produktet i fremtiden.

Nylig er et klinisk studium på barn og unge diagnostisert med ADHD igangsatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, («ADHD and Nutrition: The influence of Omega-3 on ADHD related symptoms»), der fagmiljøet valgte Calanus® Oil fremfor mer etablerte omega-3 produkter på markedet.

Det er gjort svært interessante funn i kliniske pilotstudier som er utført eller pågår, bl.a. hos personer med henholdsvis Irritabel tarm- syndrom, IBS, og metabolske endringer så som redusert evne til å regulere blodsukker. Se Professor emeritus Arnold Berstad fortelle om sin pilotstudie på personer med IBS. 

Sammen med våre samarbeidspartnere diskuterer vi igangsettelse av større kliniske forsøk på relevante grupper av forsøkspersoner der vi har oppnådd gode resultater i pilotstudier. Et åpenbart område som peker seg ut er metabolsk syndrom, som er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom (indikasjoner som glukoseintoleranse, dyslipidemi, fettlever og høyt blodtrykk), alle med utspring i fedme. Samtidig jobber vi videre med å øke vår forståelse av de underliggende virkemekanismene for Calanus® Oil. 

Bidragsytere

Calanus As takker alle samarbeidspartnere som er sterke bidragsytere til selskapets FoU-aktivitet, herunder inkludert, men ikke begrenset til, deltakende fagmiljøer ved UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og MABIT takkes for verdifull finansiell støtte til FOU aktiviteten i selskapet og hos samarbeidspartnere. 

Close