Forskning og utvikling

Calanus® Hydrolysate og Calanus® Powder

English

Vår egen forskning og prosessutvikling gjennom mange år har ledet til en bioraffineringsprosess for raudåte hvor ekstraksjon av både olje og protein skjer på en skånsom og effektiv måte, uten at produktene mister sine naturlige bioaktive egenskaper. Denne nye prosesstekniske tilnærmingen har blitt implementert i industriproduksjonen for Calanus finmarchicus, og danner grunnlaget for flere av selskapets produkter. 

To hovedprodukter

De to viktigste produktene, Calanus® Hydrolysate og Calanus® Powder, har både av selskapet selv og sammen med kunder blitt testet som ingredienser i start-fôr til marin fisk og reker i oppdrett, så vel som til akvariefôr. Produktene er også utviklet og dokumentert som ingredienser fôr og kosttilskudd til kjæledyr, spesielt hund, der de bl.a. gir signifikant økning av palatibiliteten. 

Havets naturlige startfôr

Innledende resultater bekrefter at Calanus® Hydrolysate har unike egenskaper på tidlig vekst og overlevelse hos fisk og reker i oppdrett, helt i tråd med raudåtas økologiske rolle som et sentralt byttedyr i det naturlige habitat. Kjemisk innhold, mikrobiell kvalitet, stabilitet og fordøyelighet har blitt karakterisert i detalj. Flere interessante funn oppmuntrer dessuten til videre studier av ulike typer bioaktivitet i produktene. 


Proteinprodukter for mennesker

Et eget prosjekt er nylig igangsatt for å utvikle funksjonelle proteinbaserte produkter fra raudåte til humant konsum. Calanus AS har inngått samarbeid med andre aktører om å bruke «state-of-the-art» prosessteknologi, med sikte på fremstilling av produkter med ønskede egenskaper. 

Close