Company

Work at Calanus

Vacant positions:


Calanus AS har startet bygging av egen fabrikk for prosessering av raudåte i Holmen industriområde like utenfor Sortland i Vesterålen. Anlegget forventes ferdigstilt 1. kvartal 2021. Vi ansetter

Teknisk leder 

som kan følge byggeprosessen og montering av prosessutstyret.

ARBEIDSOPPGAVER:

• Ansvar for tekniske installasjoner i bygg og prosessanlegg
• Etablere og gjennomføre vedlikeholdsplaner
• Deltakelse i produksjon
• Etablere og drifte verkstedfunksjoner
• Koordinere tekniske underleverandører
• Delta i prosjektering ved endringer og nyanskaffelser
• Være en ressurs for selskapet og ansatte i tekniske og operasjonelle spørsmål

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER:

• Relevant teknisk utdannelse
• Erfaring fra drift og vedlikehold av prosessanlegg
fortrinnsvis næringsmiddelproduksjon
• Problemløser med stå-på holdning for å møte utfordringene
ved etablering av ny fabrikk
• Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
• Gode referanser

VI TILBYR

• Lønn etter avtale
• Fri telefon
• Innskuddspensjon og forsikringsordning
• Innovativt arbeidsmiljø innenfor ei ny næring
med betydelig vekstpotensial
• Karrieremulighet der du kan påvirke og forme
egen arbeidssituasjon

KONTAKTINFORMASJON

Produksjonsdirektør/COO Snorre Angell, tlf 913 49671, epost snorre@calanus.no.

Last ned stillingsannonsen her.Selskapet vil også ha behov for prosessoperatører og annet personell med ansettelser ila siste halvdel av 2020.


We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more

Close