Company

Work at Calanus

Vacant positions:


Teknisk leder bygg og prosess

Calanus AS har startet bygging av egen fabrikk for prosessering av raudåte i Holmen industriområde like utenfor Sortland i Vesterålen. Anlegget forventes ferdigstilt 1. kvartal 2021.

Selskapet vil ha behov for prosessoperatører og annet personell med ansettelser ila siste halvdel av 2020.

Vi lyser snart ut stilling som Teknisk leder for bygg og prosess med tentativ ansettelse høsten 2019. Stillingen skal følge byggeprosessen og vil ha ansvar for drift og vedlikehold av tekniske installasjoner i bygg og prosessanlegg m.m. Utlysingstekts kommer, men interessenter kan allerede nå kontakte Snorre Angell, tlf 913 49671, epost snorre@calanus.no for mer informasjon.    


We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more

Close